Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Skuteczna aktywność obywatelska seniorów

Treść

Tematem przewodnim warsztatów była organizacja wolontariuszy w kontekście prowadzenia działalności społecznej w swoim miejscu zamieszkania, przy uwzględnieniu obostrzeń związanych z pandemią. Warsztaty dotyczyły zagadnień aktywności obywatelskiej, integracji mieszkańców wokół działań na rzecz wspólnoty lokalnej, pozyskanie środków finansowych na działalność społeczną. Omówione zostały na przykładach inicjatywy obywatelskie od planowania do realizacji, w kontekście pomysłów prowadzenia działalności społecznej w swoim miejscu zamieszkania. W wyniku realizacji warsztatów powstały pomysły inicjatyw obywatelskich na rzecz seniorów w formie opisów tekstowych. Podczas ich przygotowania uczestnicy korzystali z konsultacji i doradztwa. Zespół realizatorów wspólnie z beneficjentami z propozycji wybrał 9 inicjatyw, które zostały zrealizowane w trakcie trwania projektu przez poszczególne grupy seniorów.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025 – EDYCJA 2021

4980