Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Przyjacielska współpraca Małopolan z Ukrainą

Treść

Wojna i kryzys humanitarny na Ukrainie oraz napływ uchodźców spowodował aktywizację obywatelską w niesieniu pomocy materialnej. Dla odnalezienia się w nowej sytuacji społecznej potrzebna jest także realizacja działań na rzecz  integracji mieszkańców gminy i licznie przybyłych obywateli Ukrainy - stąd realizacja niniejszego zadania. Grupą docelową projektu byli mieszkańcy naszej gminy: dzieci, osoby dorosłe i seniorzy oraz uchodźcy wojenni, którzy u nas zamieszkali. Integrację zrealizowaliśmy przez działania kulturalne, których elementem była promocja postaw patriotycznych i ochrona tradycji narodowych. Zaktywizowaliśmy osoby zajmujące się amatorsko kulturą do realizacji działań promujących pokój i solidarność. Zrealizowaliśmy wspólne warsztaty muzyczne, plastyczne, zielarskie oraz zorganizowaliśmy spektakl teatralny we wsi Ropa. W ramach projektu mieszkańcy wsi Ropa nauczyli się śpiewać piosenki ukraińskie, a Ukraińcy piosenki polskie. W ramach warsztatów plastycznych uczestnicy przygotowali prace plastyczne, a podczas warsztatów zielarskich poznawali znaczenie ziół oraz przygotowali z nich bukiety, które zostały zaprezentowane podczas święta Matki Boskiej Zielnej. Zajęcia warsztatowe poprowadzili lokalni artyści, pedagodzy i instruktorzy kulturalni i zielarze z Polski i z Ukrainy. Udostępniliśmy uczestnikom inicjatywy zasoby w postaci pomieszczeń, sprzętu oraz zaangażowaliśmy wolontariuszy. Podsumowaniem i rezultatem projektu był koncert muzyczny, wystawa plastyczna oraz prezentacja bukietów ziołowych podczas lokalnego święta 15 sierpnia. W zadaniu uczestniczyło 50 osób, Polaków i przybyszów z Ukrainy, a na wydarzenia podsumowujące projekt zaprosiliśmy mieszkańców gminy oraz przebywających na naszym terenie uchodźców wojennych.

Działania projektowe:

- warsztaty plastyczne

- warsztaty zielarskie

- warsztaty śpiewu

- spektakl teatralny

- podsumowanie projektu podczas Święta Dożynek Gminnych w Ropie.

 

5168