Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Kultura w plenerze historii Sękowej

Treść

Zadanie stanowi inicjatywę popularyzującą dziedzictwo kulturalne Małopolski, a jego celem jest promocja uniwersalnych wartości kultury za pomocą plenerowej rekonstrukcji historycznej. Inspiracją dla przygotowania projektu jest postać senatora Wł. Długosza, który na przełomie XIX i XX wieku mieszkał w gm. Sękowa, prowadząc działalność kulturalną i patriotyczną. Jest to osoba zapamiętana historycznie przez wkład w odzyskanie przez Polskę niepodległości. Jego działania dla rozwoju kulturalnego i cywilizacyjnego wsi Siary i Sękowa pozostają mniej znane – a mogą być inspiracją do refleksji nad sensem życia przez współczesnych.

W ramach projektu zrealizowaliśmy inscenizacje historyczne, obejmujące tematy:

a) miłości ojczyzny: odczytanie w centrum wsi Sękowa publiczne rezolucji o wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polsce,

b) wartości wiary: przejazd Wł. Długosza z żoną, z pałacu w Siarach do Kościoła w Sękowej,

c) wartości pracy: rekonstrukcja pracy na kopalni ropy naftowej, prezentacji Wł. Długosza jako kierownika kopalni,

d) wartości pomagania: ufundowanie domu ludowego w Siarach – przekazania na ten cel funduszy sołtysowi gminy.

Ideą przewodnią projektu jest ochrona dziedzictwa kulturowego i podkreślenie ważności kierowania się patriotyzmem definiowanym jako szacunek i umiłowanie swojej ojczyzny, tej dużej – kraju i państwa oraz małej - do regionu i miejsca zamieszkania.

Działania projektowe zostały udokumentowane nagraniem filmowym.

link do filmu

 

Projekt został zrealizowany w ramach obchodów Święta Niepodległości w gminie Sękowa.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

5168