Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Inicjatywy oddolne

Treść

Realizacja inicjatyw społecznych.


Wybrane przez zespół realizatorów pomysły na inicjatywy społeczne zostały zrealizowane przez uczestników projektu przy wsparciu personelu, beneficjenci uzyskali wsparcie merytoryczne w formie konsultacji. Inicjatywy oddolne były realizowane w oparciu o środki zaplanowane w ramach niniejszego projektu, współpracę  z samorządem, świadczenia woluntarystyczne i środki rzeczowe  uczestników lub też były akcjami o charakterze bez kosztowym. Inicjatywy Obywatelskie zrealizowane w ramach projektu „Eko –aktywizacja mieszkańców gminy Sękowa” prezentujemy w kontekście poszczególnych grup beneficjentów. 

5168