Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Aktywizacja i wsparcie seniorów - Aktywni +

Treść

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę edukacji i wsparcia osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających w gminach: Sękowa, Krynica - Zdrój, Uście Gorlickie, Ropa. Stan pandemii spowodował zawieszenie bezpłatnej edukacji i realizacji oferty kulturalno - rekreacyjnej organizowanej w ramach projektów społecznych. Grupą docelową są osoby w wieku senioralnym, pozostające w trudnej sytuacji życiowej, mieszkające w małych miejscowościach. Osoby te mają ograniczony dostęp do edukacji i kultury oraz potrzebują pomocy w sytuacjach trudnych. Udzieliliśmy wsparcia tej grupie przez organizację zajęć edukacyjnych inicjujących aktywność: spotkań integracyjnych, wykładów i warsztatów dotyczących tematów istotnych dla rozwijania zainteresowań seniorów, poznawania nowych technologii i sposobów komunikowania się, wolontariatu i wzajemnego wsparcia. Ważnym elementem projektu jest realizacja własnych pomysłów na aktywizację, stąd też w ramach projektu seniorzy zrealizowali inicjatywy społeczne w swoich miejscach zamieszkania. 

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025 – EDYCJA 2021

4980