Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Festiwal chleba w gminie Sękowa

Treść

Celem zadania była edukacja ekologiczna zrealizowana przez popularyzację amatorskiej działalności w zakresie umiejętności samodzielnego przygotowania i wypieku chleba, a dodatkowo integracja międzypokoleniowa znających ten temat seniorów i młodego pokolenia. W ramach zadania odbyły się międzypokoleniowe warsztaty mielenia zboża na mąkę i pieczenia chleba, konkurs na najsmaczniejszy ekologiczny chleb oraz imprezę promocyjną. Zadanie zrealizowaliśmy w miejscowości Sękowa, zajęcia edukacyjne odbyły się w plenerze z wykorzystaniem tzw. pieca "Angielka" w otoczeniu kompleksu sportowo - rekreacyjnego. W warsztatach wykorzystane zostały tradycyjne urządzenia: żarna, moździerze, młynki, dzieże. Podczas podsumowania projektu odbyło się wydarzenie towarzyszące - koncert muzyczny. Podczas Festiwalu Chleba realizowanego w ramach dożynek gminnych zaprezentowaliśmy zanikające zawody, obrzędy i tradycje lokalne, w formie stoisk i pokazów, nastąpiła prezentacja wyrobów powstałych podczas warsztatów, zaprezentowały się KGW, stowarzyszenia lokalne, grupy nieformalne. Konkursy prowadzone były na scenie dla uczestników projektu oraz dla publiczności. Odbyły się występy zespołów działających ponadlokalnie. Podczas imprezy zostały zaprezentowane chleby przygotowane przez uczestników warsztatów oraz przez zainteresowanych tematem hobbystów, m.in. koła gospodyń wiejskich, rolników ekologicznych. Został zrealizowany konkurs na najsmaczniejszy chleb, w którym jednym z kryteriów oceny była ekologia przygotowania. Odbiorcami projektu były osoby ze wszystkich grup wiekowych: dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, osoby niepełnosprawne oraz członkowie lokalnych KGW, OSP i stowarzyszeń.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

5168