Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Aktywizacja i wsparcie seniorów

Treść

Projekt jest odpowiedzią na potrzebę edukacji i wsparcia osób starszych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, mieszkających w gminach: Krynica - Zdrój, Uście Gorlickie, Ropa.  Grupą docelową są osoby w wieku senioralnym, pozostające w trudnej sytuacji życiowej, mieszkające w małych miejscowościach. Osoby te mają ograniczony dostęp do edukacji i kultury oraz potrzebują pomocy w sytuacjach trudnych. Planujemy udzielić wsparcia tej grupie przez organizację zajęć edukacyjnych inicjujących aktywność: spotkań integracyjnych, wykładów i warsztatów dotyczących tematów istotnych dla rozwijania zainteresowań seniorów, poznawania nowych technologii i sposobów komunikowania się, wolontariatu i wzajemnego wsparcia. Ważnym elementem projektu jest przygotowanie uczestników do inicjowania i realizacji własnych pomysłów na aktywizację, stąd w projekcie planujemy realizację inicjatyw społecznych przez seniorów w swoich miejscach zamieszkania. Zadanie jest komplementarne z działaniami podejmowanymi przez ośrodki pomocy społecznej, które dotyczą wsparcia materialnego tych osób.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

5168