Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Realizacja działań projektowych

Treść

Zrealizowaliśmy następujące spotkania i warsztaty:

1) Spotkanie wyjazdowe do uzdrowiska Wysowa na warsztaty integracyjne. Inauguracja projektu odbyła się w Starym Domu Zdrojowym w Wysowej. Podczas spotkania nastąpiło zapoznanie uczestników i personelu, przedstawienie założeń projektu, zawarty został kontrakt na uczestnictwo. Spotkania integracyjne poprowadził pedagog, uczestnicy otrzymali materiały biurowe, zakupiliśmy poczęstunek.

2) Spotkanie edukacyjne - przygotowanie do starości. Warsztaty poprowadził pedagog, ich celem było zapoznanie się z pozytywnymi i negatywnymi aspektami starzenia się. Zaprosimy gości specjalnych - osoby w wieku 60+, które prowadzą aktywność sportową, rekreacyjną, hobbystyczną, artystyczną, zaprezentowana została ich działalność dla seniorów i młodzieży jako przykłady działań międzypokoleniowych. Spotkanie zakończył poczęstunek.

3) Spotkanie edukacja kulinarna. W formie wykładu przedstawione zostało jak jadano kiedyś, co przedstawił senior. Współczesne tendencje kulinarne przedstawił kucharz. Odbyła się dyskusja panelowa na temat zmian w odżywianiu się i modach kulinarnych. W dyskusję włączył się dietetyk, który opowiedział o zdrowym żywieniu młodzieży i seniorów. Sporządziliśmy listę wspólnych dań, które smakują seniorom i młodzieży. Odbyły się międzypokoleniowe warsztaty kulinarne, grupy uczestników przygotowały starodawne i młodzieżowe  potrawy, a na zakończenie odbyła się ich degustacja.

4) Spotkanie - warsztaty malowania i rękodzieła – spotkanie poprowadził pedagog. Uczestnicy wykonali wspólny obraz na płótnie, który nie wymagał będzie umiejętności plastycznych, a wymagał współpracy. Temat został ustalony przez uczestników. Następnie zainteresowane osoby wzięły udział w warsztatach malowania obrazów i rękodzieła. Seniorzy pokazali młodym osoby techniki dziewiarskie i zdobnictwa - krywulki.

5) Spotkanie – warsztaty komputerowe - poprowadził informatyk, odbyły się w pracowniach informatycznych szkół. Seniorzy byli wspierani przez młodych, którzy pomagali w obsłudze komputera i telefonu. Na stronie FB opublikowane zostały relacje z zajęć.

6) Spotkanie – nasze rodziny - poprowadził historyk, regionalista. Spotkanie dotyczyło zmian pokoleniowych, seniorzy wypożyczyli swoje zdjęcia z archiwum domowego do zeskanowania młodym, na których byli sfotografowani jako osoby młode w wieku młodzieży uczestniczącej w projekcie. Młodzi przygotowali prezentację, która wyświetlona została na podsumowanie projektu.

7) Spotkanie – wyjazd do Biecza i Trzcinicy – wyjazd został samodzielnie przygotowany przez uczestników. Zakupiliśmy usługę transportową, bilety, polisę i posiłek. Uczestnicy przygotowali fotorelację multimedialną na imprezę podsumowującą.

8) Spotkanie o zdrowiu. Odbyły się spotkania dotyczące zagrożeń dla zdrowia, chorób oraz ich profilaktyki.

9) Spotkanie dotyczące wolontariatu dotyczyło przygotowania uczestników projektu do roli wolontariuszy, którzy udzielać będą wsparcia osobom znajdującym się w trudnej sytuacji  życiowej. Warsztaty poprowadzi ekspert - praktyk.

10) Spotkanie - aktywność ruchowa. Instruktor gimnastyki w każdej z grup przeprowadził zajęcia aktywizujące fizycznie.

11) Impreza podsumowująca – Odbyło się w formule spotkania Świątecznegow dniu 6 grudnia 2022 roku, natomiast w dniu 22 grudnia 2022 r. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na którym nastąpiła prezentacja zrealizowanych działań, podpisanie porozumienia o współpracy NGO i samorządu. Przygotowaliśmy dla uczestników poczęstunek, odbył się koncert.

5168