Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

O stowarzyszeniu

Treść

Stowarzyszenie Pogranicza od powstania w 2004r. prowadzi statutową działalność  w zakresie rozwoju kultury lokalnej – pogórzańskiej i łemkowskiej. 

W 2004 roku przy współpracy z Parafią obrządku Greckokatolickiego w miejscowości Łosie zorganizowaliśmy „Kermesz” czyli odpust parafialny, połączony z występami artystycznymi dziecięcych  zespołów  pogórzańskich i łemkowskich. „Kermesz” był połączony z obchodami  30 – tej rocznicy śmierci Jakuba Dudry – łemkowskiego poety ze wsi Łosie.

W 2007r. Stowarzyszenie zrealizowało projekt pn.„Ferie z drabami”, który polegał na organizacji warsztatów z zakresu edukacji regionalnej adresowanych dla dzieci i młodzieży. W trakcie warsztatów uczestniczy poznali sposób w jaki w ubiegłym wieku odbywało się „tradycyjne chodzenie po kolędzie z turoniami” . W tym samym roku rozpoczęliśmy realizację projektu„ Mąka orkisz prosto z młyna”. Projekt polegał przede wszystkim na restauracji uprawy pszenicy orkisz w Beskidzie Niskim, nie mniej wśród realizowanych działań wyremontowaliśmy również stary wiatrak turbinowy, odbyły się promocje potraw orkiszowych w formie degustacji m. in. w Łużnej, Zakliczynie, w Zdyni, w Wysowej, w Uściu Gorlickim, w Nawojowej k/Nowego Sącza. Zrealizowaliśmy także projekt pn. „Otwarte obiekty sakralne na Szlaku Architektury Drewnianej w rejonie krynicko – gorlickim” w ramach programu „Małopolska Gościnna”. W ramach projektu, w okresie od czerwca do października 2007r. w piątki, soboty i niedziele otwarto dla ruchu turystycznego 11 obiektów sakralnych, tj. zabytkowych kościołów i cerkwi w okolicach Gorlic i Krynicy. Inicjatywa cieszyła się sporym zainteresowaniem turystów. W II połowie 2007r. zrealizowaliśmy projekt pn. „Rzemieślnicy Beskidu Niskiego”. Projekt polegał na przeprowadzeniu wywiadów z ostatnimi rzemieślnikami Beskidu Niskiego, wykonaniu fotografii i wydanie książki o nich. W książce przedstawiono następujące postacie: ostatniego maziarza, dziegciarzy, łyżkarza, młynarza, cieślę i kamieniarza. Zrealizowaliśmy także projekt pt. „Chłopskie wiatraki Małopolski” w ramach programu MAŁOPOLSKA GOŚCINNA. Projekt polegał na odtworzeniu dwóch tradycyjnych wiatraków do mielenia zboża, charakterystycznych dla okolic Ropy.

W 2008r. rozpoczęliśmy we współpracy ze Zjednoczeniem Łemków realizację projektu „Trakt Maziarski Łosie - Szymbark”. Projekt polega na organizacji przejazdów turystycznych wozem maziarskim. Realizowany jest w miejscowości Łosie, która dawniej słynęła z rzemiosła i handlu wyrobami ropopochodnymi. Aktualnie konny wóz maziarski udało się przystosować do przewozu turystów, naszym celem jest doprowadzenie do wykorzystania dziedzictwa kulturowego łosiańskich maziarzy dla powstania lokalnego produktu turystycznego. Przygotowujemy się również do  realizacji projektu pn. "Szkoła Tradycji Łemków i  Pogórzan", który uzyskał dofinansowanie ze środków Województwa Małopolskiego, w ramach programu "Mecenat Małopolski".

W 2012r. zrealizowało projekt: „Aktywny III wiek Łemkowszczyzny i Pogórza” w 4 gminach Krynicy - Zdroju, Uściu Gorlickim, Ropie i Sękowej, we współpracy z administracją publiczną, który polegał na organizacji zajęć edukacyjnych, wycieczek, spotkań integracyjnych, obsługi komputera. W wyniku realizacji zadania we wsi Ropa działa do dnia dzisiejszego grupa seniorów, która we współpracy z nowopowstałym Stowarzyszeniem Miłośników Wsi Ropa utworzyła Uniwersytet III wieku, jeden z pierwszych na wsi w Małopolsce. W 2012 roku realizowało projekt „Aktywny III wiek w gminie Skołyszyn”, dofinansowany w ramach programu ASOS we współpracy z administracją publiczną, który był przeniesieniem pozytywnych doświadczeń do gminy Skołyszyn. Dotyczył organizacji zajęć edukacyjnych i aktywizujących w 3 miejscowościach tej gminy. Stowarzyszenie Pogranicza od 2004 roku do 2017 r. prowadziło na zlecenie gminy Ropa świetlicę środowiskową w Ropie.

Wybrane projekty realizowane w ostatnich latach we współpracy z administracją publiczną:

- „Projekt innowacyjny –nowe perspektywy pracy dla absolwentów powiatu gorlickiego” we współpracy z Gorlickim Ośrodkiem Wspierania Przedsiębiorczości,

- „Szkoła Tradycji Łemków i Pogórzan” projekt dofinansowany przez FIO i Województwo Małopolskie,

- "Skrzypce polskie z duszą skrzydlatą" projekt dotyczy I etapu rekonstrukcji skrzypiec Antoniego Hybla, projekt dofinansowany przez Województwo Małopolskie,

- "Pasja ukryta w drewnie" - projekt edukacyjny ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

- „e-Qulturalny Beskid Niski Młodych " - projekt edukacyjny dla młodzieży dofinansowany ze środków Fundacji Orange oraz przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.

- „Łączą nas wspólne tradycje” - publikacja prezentujące zanikające zawody w Beskidzie Niskim, dofinansowanie w ramach programu współpracy przygranicznej UE,

- „Architektura Beskidu Niskiego w miniaturze” - przygotowanie parku miniatur w miejscowości Ropa dofinansowanie w ramach programu współpracy przygranicznej UE.

W 2016 roku Stowarzyszenie zrealizowało we współpracy z partnerami: Parafią Prawosławną pw. Św. Włodzimierza z siedzibą w Krynicy – Zdroju oraz Stowarzyszeniem Integracji Społecznej „Rodzina” z siedzibą w Wysowej, projekt dofinansowany w ramach Programu ASOS projekt pn. „Wsparcie i edukacja seniorów w gminach: Krynica - Zdrój, Ropa i Uście Gorlickie”. Projekt był odpowiedzią na potrzebę przygotowania oferty edukacyjnej skierowanej do osób starszych, mieszkających w 3 gminach: Krynica - Zdrój, Uście Gorlickie, Ropa, polegał na organizacji zajęć edukacyjnych, wykładów i warsztatów dotyczących tematów istotnych dla rozwijania zainteresowań i zamiłowań seniorów.

W 2018r. wnioskodawca realizował projekty: "Spotkania muzyczne na instrumenty z duszą skrzydlatą", "Powrót do przeszłości", dofinansowane ze środków UE i województwa małopolskiego, w wyniku których zrealizowane zostały widowiska muzyczne i historyczne dla mieszkańców gminy Ropa. W 2019 r. działająca przy  stowarzyszeniu grupa teatralna przygotowała w ramach projektu „Etno – Ropa - w poszukiwaniu naszych tradycji” autorski spektakl pt. „Michałowy pamiętnik”.

 

4980