Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Realizacja inicjatyw społecznych

Treść

Wybrane do realizacji przez zespół realizatorów inicjatywy społeczne zostały zrealizowane przez uczestników projektu. Beneficjenci uzyskali wsparcie merytoryczne, które dotyczyło promocji, pozyskania funduszy w samorządzie lub od sponsorów oraz sprawnej realizacji inicjatywy. W wyniku konsultacji został przygotowany projekt "Przyjacielska współpraca Małopolan z Ukrainą" w ramach którego dodatkowe dofinansowanie uzyskały 4 inicjatywy seniorów. Dla każdej inicjatywy w ramach projektu zrealizowaliśmy wydatki finansowe na konieczne zakupy lub usługi dla realizacji wybranych pomysłów. Zostały zrealizowane następujące inicjatywy oddolne:


Inicjatywa I Ropa: organizacja stoiska podczas jarmarku wielkanocnego i święta Niedzieli Palmowej w dniu 10 kwietnia 2022 r. Uczestnicy projektu i równocześnie członkinie tutejszego KGW, przygotowały poczęstunek podczas wydarzenia  degustację dań kuchni wielkanocnej. Wydarzenie było organizowane we współpracy z tutejszym GOK oraz parafią. Z dotacji zakupiono produkty, z których przygotowano potrawy oraz artykuły pomocnicze związane z przygotowaniem stoiska.

           

      

Inicjatywa II Ropa: organizacja „Dnia chorych” – spotkania i akcji pomocy dla osób samotnych, chorych i uchodźców wojennych z terenu wsi Ropa, z okazji świąt wielkanocnych – od 6 do 10 kwietnia 2022 r. Uczestnicy projektu we współpracy z tutejszym Caritas, KGW i parafią i GOK przygotowali paczki świąteczne, które zostały rozwiezione z pomocą wolontariuszy do osób potrzebujących, w tym uchodźców z Ukrainy. Zakupiono artykuły spożywcze, przygotowano także stroiki, ciasta oraz artykuły żywnościowe w formie paczek świątecznych.

   

   

Inicjatywa III Ropa: warsztaty zielarskie i wystawa bukietów zielnych podczas Dożynek Gminnych w dniu 15 sierpnia 2022 r. Uczestnicy projektu, występując jako grupa nieformalna z pomocą Stowarzyszenia pozyskali dodatkowe środki w wysokości 1000 zł na realizację inicjatywy, za które zatrudniono instruktora. Ze środków dotacji zakupione zostały rośliny zielne, które zostały umieszczone na wystawie i następnie rozdawane zainteresowanym odwiedzającym wystawę.

   

   

Inicjatywa IV Ropa: warsztaty plastyczne z uczestnictwem uchodźców wojennych z Ukrainy, ze środków dotacji wydatkowano środki na zakup upominków dla uczestników, które wręczono podczas podsumowania warsztatów. Uczestnicy projektu pozyskali na realizację inicjatywy dodatkowe środki finansowe w wysokości 2000 zł, w ramach których zakupiono materiały plastyczne i zatrudniono instruktora zrealizowane zostały warsztaty plastyczne. Przygotowana została wystawa prac plastycznych podczas Dożynek Gminnych.

   

   

 

Inicjatywa V Ropa: organizacja spektaklu teatralnego dla mieszkańców wsi. Uczestnikom projektu udało się pozyskać dodatkowe środki finansowe w wysokości 4000 zł, za które zamówiony został spektakl teatralny, przedstawiony przez Teatr Nowy z Nowego Sącza. Spektakl odbył się w sali teatralnej we wsi Ropa w dniu 14 lipca 2022 r. Ze środków z dotacji przygotowany został poczęstunek – upominki dla widzów spektaklu mieszkańców wsi Ropa - rozdano paczki z ciastem przygotowanym przez seniorów.

   

   

Inicjatywa VI Ropa: w skład grupy z wchodzą seniorzy – członkowie tutejszego chóru i orkiestry, którą wspiera wnioskodawca. Grupa przygotowała jako inicjatywę koncert muzyczny podczas Dożynek gminnych w dniu 15 sierpnia w Ropie, w którym oprócz mieszkańców wzięli udział zainteresowani śpiewaniem uchodźcy z Ukrainy. Ze środków dotacji zakupiono dla orkiestry brakujące drobne instrumenty muzyczne.

   

    

Inicjatywa VII Wysowa: grupa przygotowała spotkanie integracyjne dla chorych i samotnych z Wysowej. Zakupiono produkty kulinarne, zorganizowano transport osobom, które miały trudności z dojazdem. Odbyło się wspólne grillowanie, gry i zabawy integracyjne.

   

   

Inicjatywa VIII Krynica Zdrój: grupa zorganizowała spotkanie integracyjne dla seniorów i mieszkających tam uchodźców wojennych z Ukrainy, dla uczestników przygotowano ze środków dotacji poczęstunek. Odbyło się wspólne śpiewanie, wystąpił chór w którym występują osoby biorące udział w projekcie. Spotkanie odbyło się w Parafii Prawosławnej św. Włodzimierza w Krynicy - Zdroju.

   

   

Inicjatywa IX Krynica – Zdrój: grupa zorganizowała wyjazd na górę Jawor, środki z dotacji wydatkowano na zakup usługi transportowej z Krynicy do Wysowej. Spotkanie miało charakter integracyjny, wzięli w nim udział seniorzy i ich rodziny, także uchodźcy wojenni z Ukrainy, mieszkający czasowo w Krynicy – Zdroju.

   

   

Inicjatywy zostały przygotowana przez uczestników projektu „Aktywizacja i wsparcie seniorów w gminach Krynica – Zdrój, Ropa i Uście Gorlickie”

Projekt dofinansowany ze środków Województwa Małopolskiego za pośrednictwem Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie

5168