Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

WYJAZD EDUKACYJNY DO BIECZA

Treść

  

Realizatorzy inicjatywy: Koło Gospodyń Wiejskich w Sękowej we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sękowej oraz kołami gospodyń wiejskich z terenu gminy Sękowa. Inicjatywa została zrealizowana w dniu 28 sierpnia 2022r., natomiast pełny okres realizacji inicjatywy począwszy od fazy przygotowawczej do jej zamknięcia to cały miesiąc sierpień 2022r.  Inicjatywa ukierunkowana była na popularyzację wśród społeczności tradycji kuchni ekologicznej oraz integracji mieszkańców gminy Sękowa.

W ramach inicjatywy zorganizowano wyjazd do Biecza, gdzie znajduje się Muzeum Ziemi Bieckiej, a w nim ekspozycja pn. „Jak dawniej jadano”. Zakupiono bilety wstępu, natomiast koszty przejazdu zostały poniesione przez GOK Sękowa.

Cele dodatkowe inicjatywy to:

-         integracja i wzajemne poznanie uczestników,

-         edukacja ekologiczna w zakresie tradycji kulinarnych, wykorzystania ziół w leczeniu.

Uczestnicy wyjazdu to mieszkańcy gminy Sękowa z różnych miejscowości, zainteresowani działalnością ekologiczną, zwłaszcza ziołolecznictwem. Członkowie stowarzyszenia przygotowali wyjazd zamawiając bilety wstępu, organizując transport. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu świadomości znaczenie  ma zdrowe odżywianie, wykorzystanie ziół w profilaktyce chorób.

W wyniku realizacji zadania nastąpiło zapoznanie uczestników ekologicznymi tradycjami regionu, wzrosła świadomość profilaktyki zdrowotnej i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

5168