Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Eko-aktywizacja mieszkańców Gminy Sękowa

Treść

Celem projektu jest edukacja i aktywizacja mieszkańców gminy Sękowa w zakresie działalności ekologicznej. Cel został osiągnięty przez realizację warsztatów edukacyjnych oraz inicjatyw oddolnych służących ekologii. Zainicjowaliśmy współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi, rolnikami i grupami nieformalnymi, aby jak najszerzej zainteresować ekologią mieszkańców gminy Sękowa.

Uczestnicy projektu w trakcie warsztatów wypracowali koncepcje i działania, a następnie zrealizowali inicjatywy społeczne dotyczące ekologicznego przetwarzania produktów rolnych. Na ten cel otrzymali z budżetu projektu niezbędne środki finansowe.

Efektem projektu jest przygotowanie świadomych i kreatywnych uczestników życia społecznego na wsi, a projekt przyczynia się do aktywizacji mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej. Rezultatem projektu jest realizacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w społecznościach wiejskich, wyższy poziom świadomości ekologicznej w zakresie produkcji rolnej, nabycie umiejętności przygotowania potraw w jakości ekologicznej oraz możliwość zaopatrywania się w produkty ekologiczne bezpośrednio od naszych rolników.

Innowacją projektową jest stworzenie systemu współpracy, w którym rolnicy wytwarzający zdrową żywność dostarczają mieszkańcom bezpośrednio ekologiczne produkty rolne. Najważniejszym rezultatem projektu jest powstanie eko – bazarku on-line.

Prezentujemy najważniejsze wydarzenia projektów:

- Warsztaty edukacyjne,

- Inicjatywy oddolne zrealizowane w ramach projektu,

- Eko – bazarek,

- Konferencja informacyjna.

5168