Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Wsparcie orkiestry dętej w Ropie

Treść

Projekt został zrealizowany w gminie Ropa, a grupę docelową stanowi  współpracująca z naszym stowarzyszeniem orkiestra dęta. Działalność orkiestry wspiera GOK Ropa, delegując na zajęcia warsztatowe orkiestry instruktora muzycznego, który przygotowuje orkiestrę do występów. W 2020 roku, z uwagi na pandemię Covid – 19 i obostrzenia próby orkiestry odbywały się sporadycznie i okazjonalnie. Oprócz prób instruktor prowadzi naukę gry na instrumentach dętych i perkusyjnych dla młodzieży – przyszłych członków orkiestry. Obecnie orkiestra ćwiczy w dziesięcioosobowym składzie, ale z realną szansą na zwiększenie składu osobowego. Rozwój orkiestry utrudniał brak dobrych instrumentów, obecnie grupa ćwiczy na starych, wyeksploatowanych instrumentach, wypożyczonych z GOK.  W ramach projektu złożonego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Beskid Gorlicki" z siedzibą w Gorlicach, udało nam się nam pozyskać środki na zakup części nowych instrumentów. Pozostałe brakujące instrumenty - waltornię oraz wyposażenie zakupiliśmy w ramach niniejszego projektu, co pozwoliło na skompletowanie instrumentarium oraz realizację prób i koncertów.

  


W dniu 11 listopada odbyła się Wieczornica Patriotyczna przygotowana pod kierunkiem Pana Jakuba Cetnarowskiego wraz z członkami orkiestry dętej i młodzieżą z Parafii Ropa, z okazji obchodów Święta Niepodległości. W wydarzeniu wziął udział również Chór Parafialny działający przy Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Ropie. W koncercie wykorzystany został zakupiony w ramach projektu instrument - waltornia. Podziękowania kierujemy dla Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Wójta Gminy Ropa za udzielenie wsparcia finansowego. Podziękowania dla Pana Jakuba Cetnarowskiego za aranżację i przygotowanie programu, Księdzu Marcinowi Bukowiec, Młodzieży i Chórowi Parafialnemu za przepiękny koncert. Organizatorzy Wieczornicy Patriotycznej: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała w Ropie oraz Stowarzyszenie Pogranicza.

relacja z koncertu:

4980