Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

STOISKO Z POTRAWAMI W CZASIE DOŻYNEK W GMINIE SĘKOWA

Treść

              

Realizatorzy inicjatywy: Koło Gospodyń Wiejskich Siary we współpracy z Sołectwem Sękowa i Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sękowej. Inicjatywa została zrealizowana w dniu 15 sierpnia 2022r., natomiast pełny okres realizacji inicjatywy począwszy od fazy przygotowawczej do jej zamknięcia to cały miesiąc sierpień 2022r.  Inicjatywa ukierunkowana była na popularyzację wśród społeczności potraw regionalnej kuchni, stanowiła element dożynek gminnych w gminie Sękowa.

Głównym celem zadania było przygotowanie degustacji potraw regionalnych i promowanie ich walorów szerszemu środowisku. W ramach inicjatywy w formie umowy o dzieło zostało przygotowane stoisko degustacyjne na dożynki gminne, w realizacji  uczestniczyli mieszkańcy gminy jak również goście przyjezdni oraz  władze lokalne. Realizacja inicjatywy była okazją do promowania regionalnych potraw.

Cele dodatkowe inicjatywy to:

-         ukazywanie tradycji lokalnych gminy Sękowa,

-   zachęcanie osób uczestniczących w dożynkach do degustacji potraw regionalnych oraz ekologicznego odżywiania.

Członkowie KGW Siary przygotowali potrawy regionalne naturalnymi sposobami z ekologicznych produktów pochodzących z miejscowych gospodarstw. Na Dożynki Gminne zorganizowane zostało stoisko z potrawami regionalnymi, wspólne z sołectwem Sękowa, do degustacji których zachęcali uczestnicy dożynek. Dofinansowanie projektu było niezbędne z uwagi na brak innego źródła finansowania stoiska, degustacja potraw była bezpłatna. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu świadomości znaczenie  ma zdrowe odżywianie i spożywanie potraw z ekologicznych produktów.

W wyniku realizacji zadania nastąpiło zapoznanie uczestników imprezy z tradycją i zwyczajami gminy Sękowa oraz wzrosła świadomość profilaktyki zdrowotnej i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

5168