Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

WYJAZD DO ZAMKU STARA BAŚŃ W GRYBOWIE I SKANSENU W SZYMBARKU

Treść

                      

Realizatorzy inicjatywy: Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Krzywa we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Sękowej oraz kołami gospodyń wiejskich z terenu gminy Sękowa. Inicjatywa została zrealizowana w dniu 18 sierpnia 2022r., natomiast pełny okres realizacji inicjatywy począwszy od fazy przygotowawczej do jej zamknięcia to cały miesiące sierpień 2022r.  Inicjatywa ukierunkowana była na popularyzację wśród społeczności kuchni ekologicznej oraz integracji mieszkańców gminy Sękowa.

W ramach inicjatywy zorganizowano wyjazd do Grybowa, gdzie znajduje ekspozycja tradycyjnych ziół znajdującą się w muzeum „Stara Baśń” w Grybowie. Zakupiono bilety wstępu, natomiast koszty przejazdu zostały poniesione przez GOK Sękowa.

Cele dodatkowe inicjatywy to:

-         integracja i wzajemne poznanie uczestników,

-         edukacja ekologiczna w zakresie pszczelarstwa, wykorzystania ziół, tradycji kulinarnych.

Uczestnicy wyjazdu to mieszkańcy gminy Sękowa z różnych miejscowości, zainteresowani działalnością ekologiczną, zwłaszcza ziołolecznictwem. Członkowie stowarzyszenia przygotowali wyjazd zamawiając bilety wstępu, organizując transport. Realizacja zadania przyczyniła się do wzrostu świadomości znaczenie  ma zdrowe odżywianie i spożywanie potraw z ekologicznych produktów.

W wyniku realizacji zadania nastąpiło zapoznanie uczestników ekologicznymi produktami pszczelarskimi, wzrosła świadomość profilaktyki zdrowotnej i odpowiedzialności za własne zdrowie.

 

 

5168