Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Centrum Edukacji Międzypokoleniowej

Treść

Projekt jest odpowiedzią na problem braku współpracy pomiędzy młodym pokoleniem i seniorami, a tym samym integracji międzypokoleniowej w przestrzeni edukacyjnej, społecznej i kulturalnej. Zadanie polega na organizacji centrum edukacji, w ramach którego rozpoczną działalność 4 grupy międzypokoleniowe nastawione na wspólną edukację i integrację. Planujemy udzielić seniorom i młodzieży wsparcia w realizacji wspólnych działań obejmujących zajęcia i wyjazdy edukacyjne i integracyjne. W ramach projektu będą odbywać się tematyczne międzypokoleniowe edukacyjne spotkania warsztatowe. Warsztaty odbywać się będą we współpracy ze szkołami podstawowymi i instytucją kultury - Gminnym Ośrodkiem Kultury. Spotkania odbywać się będą w 4 grupach, zostanie zapewniona opieka pedagogów, którzy będą czuwać nad grupami, dbać o ich właściwą integrację, uczyć będą komunikacji i motywować do aktywnego uczestnictwa w zadaniu. Zrealizujemy wyjazdowe warsztaty integracyjne, zajęcia dotyczące przygotowania do starości, warsztaty kulinarne, malowania i rękodzieła, komputerowe, o zdrowiu, o wolontariacie, aktywności fizycznej. Planujemy w wybranych działaniach zastosować zasadę empowerment, aby upodmiotowić działania beneficjentów. Efektem realizacji zadania będzie integracja seniorów i młodzieży ukierunkowana na wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności pomiędzy pokoleniami, a dodatkowym rezultatem wzajemne poznanie i wsparcie uczestników.

Zadanie „Centrum Edukacji Międzypokoleniowej w Sękowej” finansowane jest ze środków Ministra Edukacji i Nauki

5168