Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Spotkania integracyjne

Treść

Wszyscy zakwalifikowani do uczestnictwa w projekcie seniorzy wzięli udział w spotkaniach integracyjnych w swoich miejscach zamieszkania, w świetlicach wiejskich. Spotkania poprowadził pedagog, wykorzystane zostały elementy autoprezentacji. W trakcie spotkania nastąpiło przedstawienie uczestników, zespołu realizatorów oraz samego projektu w formie prezentacji. Spisane zostały oczekiwania osób, możliwości realizacji oraz zawarty został kontrakt na uczestnictwo. Opracowany został system powiadamiania wszystkich uczestników o planowanych działaniach projektowych. Ogółem odbyło się 18 godzina zajęć integracyjnych.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni plus” na lata 2021-2025 – EDYCJA 2021

4980