Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Rekrutacja uczestników

Treść

Nabór uczestników przeprowadziliśmy przez zaproszenie do uczestnictwa w projekcie konkretnych znanych nam osób oraz przez indywidualne zgłoszenia. Zostały zamieszczone ogłoszenia w lokalnych parafiach, rozwiesiliśmy 15 plakatów na tablicach ogłoszeń, zostały zamieszczone informacje w Internecie (3 portale) oraz na stronie wnioskodawcy. Procedura rekrutacyjna prowadzona była w oparciu o udostępniony na stronie www oraz tablicach ogłoszeń regulamin. Uczestnictwo w projekcie było obwarowane spełnieniem co najmniej jednego z kryteriów: czasowej samotności z powodu wyjazdu członka rodziny, utraty bliskiej osoby w rodzinie, pozostawania w leczeniu z powodu przewlekłej choroby, ograniczenia kontaktów ze środowiskiem z uwagi na pandemię, brak dostępu do informacji (telefonu, Internetu). Sytuacja kandydatów była weryfikowana przed zakwalifikowaniem do projektu przez zespół realizatorów. Warunki uczestnictwa uwzględniają czynniki losowe i zdrowotne osób w wieku powyżej 60 lat, które mogą uniemożliwić wzięcie przez beneficjenta udziału we wszystkich zajęciach. Powstała lista rezerwowa, która umożliwia wzięcie udziału w zajęciach dodatkowej liczbie osób, w przypadku, gdy któryś z beneficjentów nie będzie mógł uczestniczyć z przyczyn losowych w projekcie.

Pliki do pobrania

4980