Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Nasza kultura, nasze dziedzictwo, nasze tradycje

Nasza kultura, nasze dziedzictwo, nasze tradycje

Treść

Przedmiotem operacji jest zakup i dostawa sprzętu muzycznego wraz z niezbędnymi akcesoriami, tj.: instrumenty dęte, smyczkowe, perkusyjne, instrument klawiszowy - mobilne pianino cyfrowe, buława orkiestrowa oraz akcesoria do instrumentów. Instrumenty dęte, smyczkowe i perkusyjne będą udostępniane osobom chętnym do podjęcia nauki gry czasowo nieposiadających własnych instrumentów muzycznych, a mobilne pianino cyfrowe będzie służyło podczas zajęć nauki gry na instrumentach klawiszowych oraz do akompaniamentu podczas wszelkiego rodzaju innych zajęć muzycznych i prezentacji artystycznych. Operacja została zrealizowana do końca stycznia 2022 r., a okres związania z celem wynosi 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej. Operacja jest oczekiwaną inwestycją przez mieszkańców, służy zaspokojeniu potrzeb społeczności lokalnej, poprzez promocję lokalnego dziedzictwa oraz tworzenie warunków do kultywowania lokalnych tradycji i tożsamości kulturowej. 

Osoby muzykujące, zainteresowane uczestnictwem w orkiestrze muzycznej i użyczeniem instrumentu do gry prosimy o zapoznanie się z regulaminem i wzorem umowy użyczenia.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja pn. "Nasza kultura, nasze dziedzictwo, nasze tradycje - wzrost potencjału kulturowego mieszkańców wsi Ropa poprzez zakup instrumentów muzycznych" mająca na celu wzmocnienie kapitału społecznego i kulturowego obszaru LGD przez zakup instrumentów muzycznych umożliwiających prowadzenie edukacji muzycznej w miejscowości Ropa, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja realizowana jest w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Beskid Gorlicki”.

5168