Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Warsztaty edukacyjne

Treść

Warsztaty edukacyjne zrealizowane zostały w formie spotkań 9 grup uczestników z następujących miejscowości: Siary, Owczary, Sękowa, Ropica Górna, Męcina wielka, Małastów. Zajęcia odbywały się równolegle, w 6 miejscowościach w 9 grupach uczestników. Beneficjenci otrzymali materiały szkoleniowe, a w realizację działania zaangażowaliśmy 9 wolontariuszy. Tematy spotkań dobrane zostały na podstawie zrealizowanego rozeznania, w trakcie realizacji konsultacji przygotowujących projekt jesienią 2021 r.

Zrealizowano następujące warsztaty:

1) zajęcia integracyjne: zapoznanie z założeniami projektu oraz integracja uczestników.

2) komunikacja interpersonalna: tematy: aktywne słuchanie, komunikacja, negocjacje i mediacje, asertywność w kontaktach. Umiejętności interpersonalne były niezbędne w trakcie budowania zespołów zadaniowych realizujących inicjatywy obywatelskie.

3) przygotowanie do wizyty studyjnej do miejscowości aktywnej w zakresie ekologii. Uczestnicy w demokratycznym głosowaniu wybrali Kamianną – miejscowość, w której prężnie działa edukacyjne gospodarstwo ekologiczne. W realizacji tego działania zastosowaliśmy zasadę empowerment - beneficjenci podjęli decyzje, dotyczące szczegółów wyjazdu oraz zaangażowali się w jego organizację. Beneficjenci poszukiwali m.in. informacji w sieci Internet na temat miejsca, które odwiedzą, ustalili wspólnie dodatkowe atrakcje – odwiedziny skansenu etnograficznego w Szymbarku i zamku „Stara Baśn”.

4) Edukacja ekologiczna w zakresie zdrowego przygotowania potraw tradycyjnych.

W trakcie spotkań odbyły się wykłady dotyczące tradycyjnej kuchni, zagrożeń w używaniu polepszaczy smaku oraz profilaktyki i promocji zdrowia. Odbyły się warsztaty praktyczne, w trakcie których uczestnicy przygotowywali potrawy kulinarne bez wykorzystania środków chemicznych, wyłącznie w oparciu o naturalne produkty. Celem spotkań było ukierunkowanie planowanych do realizacji inicjatyw lokalnych na tematy profilaktyki zdrowotnej w żywieniu.

5) Wykorzystanie ziół w przygotowaniu tradycyjnych potraw kulinarnych. Temat spotkań stanowił wyjście naprzeciw oczekiwaniom grup docelowych, został zgłoszony przez KGW w trakcie spotkań konsultacyjnych w ramach przygotowania do złożenia projektu, umiejętności interpersonalne uzyskane we wcześniejszym warsztacie zostały wykorzystane w dyskusji warsztatowej na temat znaczenia ziół. Zakupione zostały zioła do siewu i nasadzeń, a uczestnicy sami wybrali miejsca gdzie przygotują ogródki ziołowe -  z racji pory roku nastąpi to wiosną.

6) Spotkanie. Skuteczna aktywność obywatelska.

Tematem przewodnim spotkań było prowadzenie działalności społecznej w swoim miejscu zamieszkania, zajęcia dotyczyły będą zagadnień aktywności obywatelskiej, integracji mieszkańców wokół działań na rzecz wspólnoty lokalnej, pozyskania środków finansowych na działalność społeczną. Omówione zostały na przykładach inicjatywy obywatelskie od planowania do realizacji, w kontekście pomysłów prowadzenia działalności społecznej w swoim miejscu zamieszkania. W wyniku realizacji warsztatów powstały pomysły inicjatyw obywatelskich z zakresu ekologii w formie opisów projektów. Podczas ich przygotowania uczestnicy korzystali z konsultacji i doradztwa. Zespół realizatorów wspólnie z beneficjentami z propozycji wybrał 9 inicjatyw, które zostały zrealizowane w trakcie trwania projektu przez poszczególne grupy.

 

5168