Przejdź do treści
baner
Przejdź do stopki

Eko-aktywizacja mieszkańców Gminy Sękowa

Eko-aktywizacja  mieszkańców Gminy Sękowa

Treść

Stowarzyszenie Pogranicza pozyskało środki z Programu Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO, edycja 2022. Wysokość pozyskanej dotacji to 88 tys. zł. Celem projektu jest edukacja i aktywizacja mieszkańców gminy Sękowa w zakresie działalności ekologicznej. Cel zostanie zrealizowany przez organizację warsztatów edukacyjnych oraz przygotowanie inicjatyw oddolnych służących ekologii. Partnerzy projektu chcą zainicjować współpracę pomiędzy działaczami organizacji pozarządowych oraz rolnikami i grupami nieformalnymi, aby jak najszerzej zainteresować ekologią mieszkańców gminy.

Uczestnicy projektu w trakcie warsztatów wypracują koncepcje, przygotują działania, a następnie zrealizują inicjatywy społeczne ze szczególnym uwzględnieniem możliwości ekologicznego przetwarzania produktów rolnych, na co otrzymają niezbędne środki finansowe.

Innowacją projektową jest stworzenie systemu współpracy, aby rolnicy wytwarzający zdrową żywność dostarczali mieszkańcom bezpośrednio ekologiczne produkty rolne. Najważniejszym rezultatem projektu będzie doprowadzenie do powstania eko – bazarku działającego w formule on-line oraz innych narzędzi promocji wymyślonych przez uczestników projektu i wdrożonych w formie inicjatyw lokalnych.

Efektem projektu będzie przygotowanie świadomych i kreatywnych uczestników życia społecznego na wsi, a projekt przyczyni się do aktywizacji mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej. Rezultatem projektu będzie realizacja wspólnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w społecznościach wiejskich, wyższy poziom świadomości ekologicznej w zakresie produkcji rolnej, nabycie umiejętności przygotowania potraw w jakości ekologicznej oraz możliwość zaopatrywania się w produkty ekologiczne bezpośrednio od naszych rolników.

Pliki do pobrania

5168