polski Strona główna / Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO / Świetlica 2016
     Witamy na stronie Stowarzyszenia Pogranicza! Życzymy miłego zwiedzania!
Menu
- O stowarzyszeniu
- Strategia Działania
- Warsztaty dla Taty
- Świetlica Środowiskowa SŁoNECZKO
- Ścieżka przyrodnicza
- Minisiatkówka
- ASOS Seniorzy 2016
- Spotkania Muzyczne
- Nasi partnerzy
- Księga Gości
- Forum
- LINKI
- Kontakt
- Renowacja ścieżki przyrodniczej w Regietowie
- Spotkania muzyczne
Wyszukiwarka
Świetlica 2016
Piknik Rodzinny 18.06.2016
Zajęcia rekreacyjne w świetlicy 2016
Zajęcia plastyczne w świetlicy - 2016
Świetlica środowiskowa 2016
Ognisko w świetlicy
Zajęcia artystyczne w GOK
W miesiącu marcu rozpoczyna działalność świetlica środowiskowa prowadzona

przez Stowarzyszenie Pogranicza we współpracy z Fundacją „Szlachetne Zdrowie…”.

Organizator przewiduje przyjęcie w tym roku 30 uczestników.

Pierwszeństwo mają dzieci skierowane przez Pedagoga Szkolnego.

Zapisy dzieci do świetlicy po uprzednim umówieniu się telefonicznym

z pracownikiem świetlicy pod numerem telefonu: 786219351.

Zapisy będą trwać do wyczerpania limitu miejsc.


 

Świetlica środowiskowa w Ropie działa przy wsparciu finansowym gminy Ropa.

 
Świetlica Środowiskowa "Słoneczko"  to placówka wsparcia dziennego.  Placówka ta  wspiera funkcje opiekuńczo-wychowawcze rodziny, świadcząc dzienną opiekę nad dziećmi. Pobyt w placówkach jest dobrowolny i nieodpłatny.

Do najważniejszych zadań świetlicy należy:

  • Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży po zajęciach szkolnych oraz w okresie wakacji, tj. Organizacja zajęć i zabaw sportowych, plastycznych, muzycznych, integracyjnych, ekologicznych, komputerowych itp.;
  • Tworzenie warunków do nauki własnej i pomoc w nauce;
  • Pomoc w pokonywaniu i rozwiązywaniu trudności życiowych i rodzinnych;
  • Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień dzieci, rozwijanie aktywności poznawczej i emocjonalnej oraz tworzenie dzieciom szansy na odnoszenie sukcesu poprzez szeroko rozumianą twórczość i aktywność;
  • Kształtowanie zasad współżycia społecznego oraz właściwego stosunku do pracy;
    współpraca z rodziną w wykonywaniu przez nią funkcji opiekuńczych poprzez objęcie dziecka działaniami wychowawczymi, opiekuńczymi i edukacyjnymi;
  • Współpraca ze szkołami, instytucjami w zakresie zapobiegania patologiom społecznym ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień.


© Wszelkie prawa zastrzezone     INTERAKTYWNA POLSKA
Webmaster: IAP